De zorgvriendelijke stad vergt harde ingrepen

‘De creatieve stad, de slimme stad, de stad als emancipatiemachine: van de stad wordt veel verwacht. Maar hebben we nog wel oog voor de langzame, de zorgvriendelijke of, zoals de burgemeester van Amsterdam het zei: de lieve kant van de stad? Hoe zorgen we ervoor dat de stad er niet alleen is voor hipsters, mipsters (moslim hipsters) en rijke grijzen? Niet iedereen is altijd en voor eeuwig snel, fit en bij de pinken.’

Tekst uitgesproken door Monique Kremer als column bij de prijsvraag Who cares van de Rijksbouwmeester en Raad voor Volksgezondheid en Samenleving met als titel: de zorgvriendelijke stad. Te lezen op Sociale Vraagstukken.

Vacature

We zoeken per direct een gedreven junior onderzoeker.

Het gaat om een aanstelling van 2 dagen per week voor een periode van één jaar (verlenging eventueel mogelijk). De onderzoeker zal onderzoek doen in twee Amsterdamse buurten: wat maakt een buurt zorgvriendelijk, hoe kijken betrokken partijen in de buurt (bewoners, winkeliers, professionals, overheid, andere instanties en organisaties) daartegenaan? Wat voor verschillen zijn er binnen en tussen de buurten? In eerste instantie gaat het om vooronderzoek. Bij voldoende financiering kan het onderzoek verder uitgebouwd worden. De onderzoeker zal ook mede vormgeven aan het programma Zorgvriendelijke Stad. Daarnaast zal de onderzoeker Monique Kremer ondersteunen in activiteiten voor de Stichting Actief Burgerschap Het programma wordt geleid door dr. Monique Kremer (UvA) en dr. Fleur Thomese (VU), beiden aan de faculteit sociale wetenschappen. De programmamanager Zorgvriendelijke Stad, Geertje Henrichs, vertelt je graag meer over het programma. Naast de programmamanager is het team uitgebreid met een trainee van de gemeente Amsterdam.

Meer informatie

Resultaten onderzoek informele buren-netwerken van kwetsbare bewoners

Onlangs presenteerde PhD candidate Fenneke Wekker bij het Ben Sajet Centrum de resultaten van het onderzoek Samen-Redzaam? Een onderzoek naar informele buren-netwerken van kwetsbare bewoners. Het onderzoek staat onder supervisie van Monique Kremer.

“Het pilotproject heeft in absolute termen maar een klein aantal kwetsbare Amsterdammers bereikt. Wel is duidelijk geworden dat de Buren!-groepen een succes zijn voor de 34 mensen die inmiddels actief deelnemen. Zij vinden er gelijkgestemden, voelen zich er op hun gemak, ondernemen samen dingen en voelen zich minder eenzaam. Dit kan gezien worden als een belangrijke vorm van zorg, participanten geven aan dat het bijdraagt aan hun geestelijke en lichamelijke gezondheid om ‘gezelligheid’ op te zoeken en er samen op uit te gaan.”

Onderzoekslijnen leerstoel Actief Burgerschap

Het onderzoek binnen de leerstoel concentreert zich op drie thema’s:

1.Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad

Afgelopen jaar is samen met het Ben Sajet Centrum en partners in Den Haag subsidie verworven voor dit vierjarige onderzoeksprogramma bij ZonMw. Onderzocht wordt hoe jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking met zware problemen participeren in de etnisch diverse stad. Naast kwalitatief longitudinaal onderzoek vindt er utwisseling plaats in een academisch werkatelier. Twee promovendi zijn inmiddels aangesteld.

2. De zorgvriendelijke stad. 

Hoe kan de stad haar zorgvriendelijkheid behouden of vergroten? Dit programma wordt mede vorm gegeven door Fleur Thomese (VU) en Geertje Henrichs (Gemeente Amsterdam). In het kader van het Ben Sajet centrum geeft de Gemeente Amsterdam kortdurende financiering (tot juni 2017) van het onderzoeksproject: ‘Samen-zelfredzaam?’ onderzoek naar informele zorgpraktijken (Fenneke Wekker). Daarnaast financiert de Gemeente Amsterdam een kortlopend onderzoek naar ‘Dilemma’s rond participatie’. De Stichting Actief Burgerschap werkt daarin samen met Sociale Vraagstukken, in de gedaante van Marcel Ham (hoofdredacteur).

Er is een werkplan opgesteld voor de komende jaren, te vinden op de site van het Ben Sajet centrum.

3. Idealen van zorg in de super-diverse stad.

Wat is goede zorg als de aard van de bevolking steeds diverser wordt? In dit etnografisch onderzoek onder cliënten en professionals van een Turks-Nederlandse thuiszorgorganisatie en een meer klassieke thuiszorgorganisatie doe ik samen met Baukje Prins en Fuusje de Graaff (Haagse Hogeschool). In 2016 zijn de observaties en groepsgesprekken bij één van de thuiszorgorganisaties afgerond. In 2017 volgen de cliënteninterviews en de vergelijking met de andere thuiszorgorganisatie.

Oratie Monique Kremer

Een verbindende verzorgingsstaat. Over burgerschap, zorg en (super)diversiteit

Oratie Monique Kremer 7 oktober 2016

http://www.moniquekremer.nl/wp-content/uploads/2016/10/een-verbindende-verzorgingsstaat-oratieDEF2.pdf‘Door migratie in heden en verleden verandert de bevolking in Nederland. Daarom is meer aandacht nodig voor het dichten van sociale afstand en de wijze waarop de verzorgingsstaat kan bijdragen aan verbindingen, stelt Monique Kremer in haar oratie.’

Download hier de oratie

Monique Kremer benoemd tot bijzonder hoogleraar

kremer-monique-hoogleraar-fmg-fotogillissen-img_0661-hippo

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat Monique Kremer per 1 september onze bijzondere leerstoel Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam zal bekleden.

Zij gaat twee dagen per week aan de UvA werken en zal het ambt van hoogleraar in elk geval voor de komende leerstoelperiode van de komende vijf jaar uitoefenen. De komende maanden zal meer duidelijk worden over het onderzoeksprogramma dat zij voor de leerstoel gaat ontwikkelen.

Alle actuele informatie over de onderzoeksactiviteiten van professor Kremer zijn te vinden op www.moniquekremer.nl. Volg Monique Kremer ook via twitter.com/MonKremer

Persbericht