Bestuur

Krijn van Beek – voorzitter
Werkt als zelfstandig strategie-moderator en is initiator van de Policy Design Studio. Hij was voorheen onder andere directeur strategie van het ministerie van Veiligheid en Justitie en begon zijn carrière bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij studeerde wiskunde en is gepromoveerd in de economie.

 

Paul Dekker – secretaris
Hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg en hoofd van de onderzoekssector Participatie, Cultuur en Leefomgeving van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarnaast is hij o.a. editor van de Springer Nonprofit Sector and Civil Society Studies. Hij studeerde politicologie in Nijmegen en aan de Freie Universität Berlin.

 

Monique Peltenburg – penningmeester
Monique Peltenburg is economisch geograaf en secretaris/adviseur van het netwerk van directeuren sociaal domein. Eerder was zij onder andere programmadirecteur sociaal domein van de gemeente Amersfoort, hoofd wijkzaken voor de gemeente Delft en bestuurslid van het LPB – platform voor wijkgericht werken.

 

Hetty Vlug – lid
Hetty Vlug (1958) is sociaal psycholoog en directeur Onderwijs, Jeugd en Zorg van de Gemeente Amsterdam. Eerder was zij onder andere Directeur bij het Projectbureau Zuidoostlob/Sciencepark en programmaleider bij het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP).

 

Pauline Meurs – lid
Voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Socioloog, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is buitengewoon lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en bekleedt verschillende toezichthoudende functies waaronder lid van de raad van toezicht van het AMC en van de UvA en lid van het bestuur van de Vereniging Aegon. Eerder was zij onder andere lid van de Eerste Kamer en voorzitter van ZonMW, het centrum voor kennis en innovatie in de gezondheidszorg.