Bestuur

Hetty Vlug – voorzitter
Sociaal psycholoog en directeur Onderwijs, Jeugd en Zorg van de Gemeente Amsterdam. Eerder was zij onder andere Directeur bij het Projectbureau Zuidoostlob/Sciencepark en programmaleider bij het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP).

Paul Dekker – secretaris
Hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg en hoofd van de onderzoekssector Participatie, Cultuur en Leefomgeving van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarnaast is hij o.a. editor van de Springer Nonprofit Sector and Civil Society Studies. Hij studeerde politicologie in Nijmegen en aan de Freie Universität Berlin.

Krijn van Beek – penningmeester
Werkt als zelfstandig strategie-moderator en is initiator van de Policy Design Studio. Hij was voorheen onder andere directeur strategie van het ministerie van Veiligheid en Justitie en begon zijn carrière bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij studeerde wiskunde en is gepromoveerd in de economie.

Pauline Meurs – lid
Voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Socioloog, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is buitengewoon lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en bekleedt verschillende toezichthoudende functies waaronder lid van de raad van toezicht van het AMC en van de UvA en lid van het bestuur van de Vereniging Aegon. Eerder was zij onder andere lid van de Eerste Kamer en voorzitter van ZonMW, het centrum voor kennis en innovatie in de gezondheidszorg.

Lucas Meijs – lid
Hoogleraar “Strategic Philanthropy” aan de Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus Universiteit. Daarvoor was hij aan dezelfde universiteit bijzonder hoogleraar “Vrijwilligerswerk, civil society en ondernemingen”. Meijs was raadslid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Hij publiceert regelmatig over management vragen in de filantropische sector en het vrijwilligerswerk. Lucas Meijs is twee termijnen hoofdredacteur geweest Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, het wetenschappelijk tijdschrift van the Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action (ARNOVA).

Willemijn van der Zwaard -lid
Werkt als strategisch projectleider bij Reinaerde, een grote gehandicaptenzorgorganisatie in de regio Utrecht. Zij studeerde Geschiedenis en Duitse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2015 werkte Willemijn als (senior) adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) die regering en parlement onafhankelijk adviseert over de aanpak van zorg- en sociale vraagstukken. Naast dat werk deed Willemijn promotieonderzoek. Op 24 augustus 2021 verdedigde zij cum laude haar proefschrift ‘Omwille van fatsoen. De staat van menswaardige zorg’ aan Tilburg University.