Beloningsbeleid

De stichting heeft geen mensen in dienst. De leerstoel wordt invulling gegeven door Monique Kremer op basis van een detacheringsovereenkomst met de WRR. Voor projecten en diverse activiteiten worden mensen ingehuurd (zzp’ers) of via een payrol-constructie aangetrokken. De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoedingen.