Over ons

De Stichting Actief Burgerschap faciliteert de leerstoel Actief Burgerschap, gevestigd aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit de leerstoel Actief Burgerschap wordt onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek verricht. Het onderzoek wordt gefinancierd door derden en wordt ook grotendeels in opdracht van en in overleg met derden ontwikkeld. Opdrachtgevers kunnen afkomstig zijn uit de sfeer van wetenschap, overheid (ministeries, provincies, gemeentes) of het maatschappelijk middenveld (zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, beroepsorganisaties, vrijwilligers-, patienten- en huurdersorganisaties).

In het onderzoek werken we samen met diverse binnenlandse en buitenlandse onderzoekers en instellingen. Waar mogelijk nemen ook studenten en stagiaires deel aan het onderzoek. De leerstoel participeert tevens in diverse onderzoeksnetwerken.