Onderzoekslijnen leerstoel Actief Burgerschap

Het onderzoek binnen de leerstoel concentreert zich op drie thema’s:

1.Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad

Afgelopen jaar is samen met het Ben Sajet Centrum en partners in Den Haag subsidie verworven voor dit vierjarige onderzoeksprogramma bij ZonMw. Onderzocht wordt hoe jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking met zware problemen participeren in de etnisch diverse stad. Naast kwalitatief longitudinaal onderzoek vindt er utwisseling plaats in een academisch werkatelier. Twee promovendi zijn inmiddels aangesteld.

2. De zorgvriendelijke stad. 

Hoe kan de stad haar zorgvriendelijkheid behouden of vergroten? Dit programma wordt mede vorm gegeven door Fleur Thomese (VU) en Geertje Henrichs (Gemeente Amsterdam). In het kader van het Ben Sajet centrum geeft de Gemeente Amsterdam kortdurende financiering (tot juni 2017) van het onderzoeksproject: ‘Samen-zelfredzaam?’ onderzoek naar informele zorgpraktijken (Fenneke Wekker). Daarnaast financiert de Gemeente Amsterdam een kortlopend onderzoek naar ‘Dilemma’s rond participatie’. De Stichting Actief Burgerschap werkt daarin samen met Sociale Vraagstukken, in de gedaante van Marcel Ham (hoofdredacteur).

Er is een werkplan opgesteld voor de komende jaren, te vinden op de site van het Ben Sajet centrum.

3. Idealen van zorg in de super-diverse stad.

Wat is goede zorg als de aard van de bevolking steeds diverser wordt? In dit etnografisch onderzoek onder cliënten en professionals van een Turks-Nederlandse thuiszorgorganisatie en een meer klassieke thuiszorgorganisatie doe ik samen met Baukje Prins en Fuusje de Graaff (Haagse Hogeschool). In 2016 zijn de observaties en groepsgesprekken bij één van de thuiszorgorganisaties afgerond. In 2017 volgen de cliënteninterviews en de vergelijking met de andere thuiszorgorganisatie.