Leerstoel UvA

Wij beraden ons momenteel op een nieuwe invulling van de bijzondere leerstoel Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam.
Meer informatie volgt spoedig.