Artikelen

Wetenschappelijk

Engbersen, G., E. Snel & M. Kremer (2017) De Nederlandse middengroepen als wielrenner. Sociologie (13) 1, 37-44(8)

Kremer, M. (2017). Een verbindende verzorgingsstaat. Over burgerschap, zorg en (super)diversiteit. Beleid en Maatschappij (44) 2, 148-159 (bewerking oratie)

Kremer M. (2016) Earned Citizenship: Labour Migrants’ Views on the Welfare StateJournal of Social Policy, available on CJO2016, doi: 10.1017/S0047279416000088

Kremer, M. (2016) 1-12. Migratie en de verbindingsopgaven van de verzorgingsstaat. Sociaal bestek

Kremer. M. (2016) Komst vluchtelingen vraagt om andere verzorgingsstaat, voor iedereen. Tijfdschrift voor Arbeidsvraagstukken, (32) 1

Kremer, M. (2016) ‘De staat van ongelijkheid in Nederland’Beleid en Maatschappij, (43) 1: 58-60

Kremer, M. (2016) Ongelijkheid: daar valt best iets aan te doen. Sociologie, 11, 3, 4 619-622

Papers

Kremer M. (2016) ‘The migration-welfare state paradox revisited: citizenship, solidarity and the future of social security.’ Paper presented at the ESPANet Conference, 1-3 september 2016, Erasmus University, Rotterdam.

Boekhoofdstukken

Kremer, M. (2016) ‘Sociale zekerheid ‘migratie-proof’. In: P. van Lieshout (red.) Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 133-163

Kremer, M. (2016) ‘Burgerschap op beide benen’. In: Kruiter, A.J., & I. Verhoeven (red.) Reflexoverheid, pp 145-151, Den Haag: Boom

Vakpublicaties

‘Hou je mensen in dienst in zorg en welzijn‘, column op socialevraagstukken.nl, 21 mei 2019

De vele gezichten van de stad’, met Radboud Engbersen, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, winter 2018

Mijn superdiverse straat’, socialevraagstukken.nl, 24 december 2018

‘Burger in de baas zijn tijd’, socialevraagstukken.nl, 30 oktober 2018

‘Alleenstaand is de nieuwe sociale kwestie: solidair met de solo’s’socialevraagstukken.nl, 9 augustus 2018

‘Moderne organisatie van arbeid vraagt ook om nodige zekerheid’, met R. Went & A. Knottnerus, socialevraagstukken.nl, 7 februari 2017

‘Migratie en verzorgingsstaat kunnen wél samengaan’, socialevraagstukken.nl, 28 mei 2016


Onderstaande publicaties zijn de vruchten van negen jaar (2005-2014) onderzoek aan de bijzondere leerstoel Actief Burgerschap door prof. dr. Evelien Tonkens, haar promovendi en collega’s aan de Universiteit van Amsterdam.

Ridderhof de Wilde, M., Hurenkamp, M. Tonkens, E. (2014) Flexible, Frail, Fail: Interaction between local institutions and citizen groups in the Netherland. Urban Studies

Tonkens, E., Hoijtink, M. & Gulikers, H. (2013) Democratizing Social Work. In: M. Noordegraaf & B. Steijn (red.) Professionals under Pressure. The Reconfiguration of Professional Work in Changing Public Services. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp.161-179.

Tonkens, E., Grootegoed, E. & Duyvendak, J. W. (2013) Introduction: Welfare State Reform, Recognition and Emotional Labour. Social Policy and Society, 12(03), pp. 407-413.

Verhoeven, I. & Tonkens, E. (2013) Talking Active Citizenship: Framing Welfare State Reform in England and the Netherlands. Social Policy and Society, 12(03), pp. 415-426.

Tonkens, E. & Verplanke, L. (2013) When Social Security Fails to be Emotional Security. Single Parent Households and the Contractual Welfare State. Social Policy and Society, 12(03), pp. 451-460.

Kampen, T., Elshout, J. & Tonkens, E. (2013) The Fragility of Self-Respect.
Emotional Labour of Workfare Volunteering. Social Policy and Society, 12(03), pp.
427-438.

Tonkens, E., Broër, C., Sambeek, N. van, & Hassel, D. van (2013) Pretenders and
performers: Professional responses to the commodification of health care. Social Theory and Health, 11(4), pp. 368-387.

Ootes, S.T.C., Pols, A.J., Tonkens, E.H. & Willems, D. (2013) Where is the citizen? Comparing civic spaces in long-term mental healthcare. Health & Place, 22, pp. 11- 18.

Ootes, S.T.C., Pols, A.J., Tonkens, E.H. & Willems, D.L. (2013) Opening the Gift: Social Inclusion, Professional Codes, and Gift Giving in Long-Term Mental
Healthcare. Culture, Medicine and Psychiatry, 37, pp. 131-147.

Tonkens, E, (2012) ‘Working with Arlie Hochschild: Connecting Feelings to Social Change,’ Social Politics. International studies in Gender, State and Society, (19) 2, 194-218

Hurenkamp, M., E. Tonkens en J.W. Duyvendak (2011) ‘Citizenship in the Netherlands: locally produced, nationally contested.’ In: Citizenship Studies, (15) 2, 205-225

Fienieg, B., V. Nierkens, E. Tonkens, T. Plochg en K. Stronks (2011) ‘Why play an active role? A qualitative examination of lay citizens’ main motives for participation in health promotion.’ In: Health Promotion International, 27 (3), 416-426

Ootes, S.T.C., A.J. Pols, E.H. Tonkens, D.L. Willems (2010), ‘Bridging boundaries; the concept of ‘citizenship’ as a boundary object in mental healthcare’, Medische Antropologie/Medical Anthropology, special issue ‘The body in disability studies’: 22, 2; 375-388.

Mepschen, P., J.W. Duyvendak and E. Tonkens (2010) ‘Sexual Politics, Orientalism and Multicultural Citizenship in the Netherlands’ Sociology, Vol. 44(5), 962-979

Tonkens, E. (2010) ‘Civicness and citizen participation in social services: conditions for promoting respect and public concern’. In: T. Brandsen, P. Dekker and A. Evers (eds.) Civicness in the Governance and Delivery of Social Services. Baden-Baden, Nomos, 83-98

Duyvendak, J.W., M. Hurenkamp and E. Tonkens (2010) ‘Culturalization of Citizenship in the Netherlands’ In: Chebel d’Appolonia A. and S. Reich (red.) Managing Ethnic Diversity after 9/11. Rutgers Universtiy Press, 233-252

Duyvendak, J.W., M. Hoijtink and E. Tonkens (2009) ‘Post-patient perspectives. User-based logics and the never ending inequality between users and professionals.’ In: H.U. Otto (red.) What works? Modernising the Knowledge Base of Social Work. University of Bielefeld Press, Bielefeld, 31-46

Kremer, M. en E. Tonkens (2006) ‘Authority, trust, knowledge and the public good in disarray.’ in: T. Knijn and M. Kremer, Professionals between people and policy. Amsterdam University Press, 122-136